LICENTIETRAININGEN

BASISONDERWIJS, KINDEROPVANG, BEROEPSONDERWIJS (MBO/HBO)

Wil je de methodiek implementeren in jouw organisatie (basisonderwijs, kinderopvang, gastouderbureau) of wil je deze methodiek aanbieden en/of integreren in jouw onderwijs aan studenten (MBO, HBO) dan hebben we hiervoor licentietrainingen ontwikkeld.

LICENTIETRAINING

voor basisonderwijs, kinderopvang en gastouderbureaus

In samenwerking met WerkendLeren hebben we de Licentietraining SOS kinderen en emoties voor onderwijs en kinderopvang ontwikkeld. Hierin wordt de intern begeleider, pedagogisch coach/beleidsmedewerker of een andere aandachtsfunctionaris getraind om deze methodiek te implementeren in de eigen organisatie. De professional kan hiermee de collega’s op de werkvloer trainen en coachen en tevens ouderavonden verzorgen, zodat de driehoek kind-ouder-professional gewaarborgd wordt en alle neuzen dezelfde kant op staan.

Voor meer informatie, kijk hier voor onderwijs en kijk hier voor kinderopvang.

In 2023 mogelijk m.b.v. STAP budget.

Workshops over emoties kinderen
WAT BIEDT DEZE TRAINING?

Heldere theorie, praktische tips en handvatten, en diverse werkmaterialen die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Tevens een uitgewerkt programma voor een workshop voor collega’s en een ouderavond.

Begeleiding middels training en intervisie voor implementatie in beleid.

STAP SUBSIDIE

Wil je deze training volgen middels de STAP subsidie? Dat kan via WerkendLeren. Zie hier voor meer informatie.

LICENTIETRAINING

VOOR HET BEROEPSONDERWIJS (MBO/HBO)

Leren omgaan met emoties hoort bij de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is weten hoe het met je gaat en hoe je je voelt een belangrijk aspect van welbevinden. Een kind dat weet heeft van zijn gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven in plaats van ze te verdringen of af te reageren. Pedagogisch medewerkers, onderwijsassisten en pedagogisch werkers spelen hierin een belangrijke rol.

BEWUSTWORDING, CONCREET EN PRAKTISCH

Onze methodiek, ontwikkeld door pedagogen uit de praktijk, zorgt voor aantrekkelijke en interactieve lessen waar emoties centraal staan en niet een klein onderdeel ’tussendoor’. Daardoor wordt het in de praktijk ingewikkelde thema emoties grijpbaar. Studenten voelen zich goed gevoed voor hun stage en kunnen met de praktijkoprachten concreet aan de slag. De lessen zorgen voor bewustwording wat ook de persoonlijke ontwikkeling van de student ten goede komt.Regelmatig horen wij ‘dit zijn echt de leukste en meest waardevolle lessen die we krijgen op school’.

Het biedt de docent tevens materiaal voor persoonlijke ontwikkelgesprekken en mentorbegeleiding.

Als docent doorloop je eerst zelf de training. Daarna krijg je een docentenhandleiding en studentenreader, zodat je meteen aan de slag kunt.

TRAININGSMOGELIJKHEDEN

  • Live (2 dagen van 10.00 – 17.00 uur)
  • Online (+/- 14 uur + 1 uur eindgesprek)
  • Blended (online voorbereiding + 1 trainingsdag van 10.00 – 17.00 uur)
  • Incompany (op maat)
WAT BIEDT DEZE TRAINING?

Heldere theorie, praktische tips en handvatten en diverse werkmaterialen.

Een docentenhandleiding met uitgewerkte lessen (mag naar eigen inzicht verzorgd worden) en een studentenreader die voor iedere student gekopieerd mag worden.

INVESTERING

Neem contact op voor actuele prijzen. Het eerste jaar zijn licentiekosten inbegrepen. Na het 1e jaar zijn per studiejaar licentiekosten verschuldigd voor het gebruik van de methodiek. Hierbij is een terugkombijeenkomst bij inbegrepen.