TRAIN DE TRAINER

verzorg impactvolle ouderworkshops

Wil jij impact maken bij ouders op laagdrempelige wijze? Na de training van SOS kinderen en emoties kun je een van de train de trainer programma’s volgen. Je krijgt dan een compleet pakket aangeboden waarmee je zelf de SOS ouderworkshops en themabijeenkomsten kunt verzorgen voor (aanstaande) ouders van baby’s, kinderen, pubers en/of hooggevoelige kinderen.

TRAIN DE TRAINER SOS KINDEREN EN EMOTIES

WORKSHOPS VOOR OUDERS VAN PEUTERS, KINDEREN EN PUBERS

Deze train de trainer kun je volgen ná de (basis)training. We vinden het namelijk van belang dat je eerst de informatie en visie van SOS kinderen en emoties tot je neemt en verwerkt, voordat je workshops voor ouders gaat verzorgen.

Zoals kinderen nog moeten leren omgaan met emoties, zo hebben veel ouders/verzorgers nog te leren omgaan met de emoties van hun kind. En veel ouders willen dit ook leren! Hoe fijn is het om hen handvatten aan te reiken waarmee ze met meer begrip en compassie kunnen reageren én het kind kunnen helpen bij het leren hanteren van emoties. De workshops zijn laagdrempelig, hebben een positieve insteek en bieden veel eye-openers. Ouders zijn vaak verrast hoe ze op ‘eenvoudige’ wijze een groot verschil kunnen maken. Dit zorgt voor meer rust en minder strijd in het gezin. Iets waar veel ouders naar verlangen. Daarnaast zorgt het ook voor een veiliger emotioneel klimaat, omdat emoties beter begrijpen worden en behoeften achter gedrag eerder herkend.

Heb jij een passie voor het versterken van het gezin als systeem? Het gezin met peuters, kleuters, basisschoolkinderen en/of pubers? Dan ben je van harte welkom bij deze train de trainer. Ter voorbereiding volg je de (online) training van SOS kinderen en emoties, zodat de visie en uitgangspunten van SOS voor jou helemaal helder zijn. Daarna volg je de train de trainer waarin je het programma toegelicht krijgt en zelf de workshop gaat ervaren, zodat je daarna in staat bent om zelf deze waardevolle workshops te verzorgen.

Tevens ontvang je een uitgewerkt programma om een themabijeenkomst of ouderavond te verzorgen. Een waardevolle tool om laagdrempelig veel ouders te bereiken.

Na afloop word je als SOS aanbieder op deze website vermeld.

Wat biedt deze train de trainer jou?
 • Een waardevolle en inspirerende tool om ouders/opvoeders concrete handvatten te geven in het omgaan met emoties van kinderen.
 • Een tool om jezelf te profileren bij diverse instanties zoals scholen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus, centra voor jeugd & gezin, enz.
 • Een tool om een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders/opvoeders, waarna ze vanuit dit vertrouwen eerder een beroep op je zullen doen voor individuele coaching of andere diensten.
VOOR WIE IS DEZE TRAIN DE TRAINER GESCHIKT?

Voor professionals die de training SOS kinderen en emoties hebben gevolgd (live of online) en daarbij zelf workshops en themabijeenkomsten voor ouders willen verzorgen. Deze training is geschikt wanneer je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

PROGRAMMA

De training bestaat uit één dag van 7 uur. In deze training wordt alle kennis en ervaring met deze succesvolle formule overgedragen middels een concreet programma waar je direct mee aan de slag kunt. We gaan interactief aan de slag met de workshop ‘SOS kinderen en emoties’. Door de workshop zelf te ervaren en met elkaar inspiratie uit te wisselen, ben je na afloop in staat om deze workshop zelf als professional te gaan geven. Deze workshop is een perfecte aanvulling op jouw diensten in het begeleiden/coachen van kinderen, jongeren en hun opvoeders of een goede start om contacten met jouw doelgroep op te bouwen. Tevens is de workshop op diverse manieren in te zetten zoals ouderavonden, themabijeenkomsten, huiskamerworkshops, infomarkten, enz. zodat je altijd een vorm kunt kiezen die bij jou of je organisatie past.

TRAIN DE TRAINER IS INCLUSIEF

 

 • Een compleet uitgewerkt programma voor de workshops SOS peuters en emoties, SOS kinderen en emoties en SOS purbers en emoties. Elk progrmma bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • Een compleet uitgewerkt programma voor een introductieworkshop. Deze is in te zetten op ouderavonden en diverse themabijeenkomsten.
 • Het lekker-in-je-vel spel á 12,95 euro (wanneer je geen andere train de trainer hebt gevolgd).
 • Een hand-out voor je introworkshops.
 • Diverse pr-materialen zoals logo, flyer en poster van SOS waarin je je eigen gegevens kunt zetten, zodat je direct kunt starten met de werving.
 • Alle benodigde werkmaterialen voor de workshop. Je kunt dus echt direct van start.
 • Vermelding op deze website als aanbieder van deze workshops.
 • Certificaat.
 • 1e Jaar gratis lidmaatschap á 95,- euro.
INVESTERING

397,- euro btw vrij.

Na het 1e jaar betaal je 95,- euro per jaar licentiekosten voor het gebruik van de methodiek. Dit is inclusief gratis alle nieuwe updates, 24/7 ondersteuning, vermelding op de website en korting op de inspiratiedagen.

PAKKET KORTING

Wanneer jij je aanmeldt voor de training van SOS kinderen en emoties én de train de trainer samen, dan is jouw investering 797 euro i.p.v. van 944 euro.

DATA 2023

21 maart

Sevenum (Limburg) door Susan van Asten

4 oktober

Sevenum (Limburg) door Susan van Asten

9 november

Echten (Drenthe) door Sandra Smits

TRAIN DE TRAINER SOS BABY’S EN EMOTIES

WORKSHOPS VOOR AANSTAANDE OUDERS EN OUDERS MET EEN BABY

Deze train de trainer kun je volgen ná de (basis)training. We vinden het namelijk van belang dat je eerst de informatie en visie van SOS kinderen en emoties tot je neemt en verwerkt, voordat je workshops voor ouders gaat verzorgen.

Ter voorbereiding op het aanstaande ouderschap en het maken van een goede start op sociaal emotioneel gebied zijn de workshops SOS kinderen en emoties voor aanstaande ouders en SOS baby’s en emoties ontwikkeld. Door middel van deze workshops:

 • Worden ouders bewust(er) van emoties van zichzelf en hun baby.
 • Krijgen ouders meer inzicht in de ontwikkeling van hun baby voor, tijdens en na de bevalling.
 • Worden ouders zich bewust(er) van het belang van zelfzorg en de veranderende partnerrelatie.
 • Krijgen ouders concrete tools en tips die ze direct kunnen toepassen in de omgang met zichzelf, met elkaar en de baby.
 • Groeit het zelfvertrouwen en versterkt het een positief zelfbeeld.

Dit bereiken we door op laagdrempelige en toegankelijke wijze heldere informatie, oefeningen en opdrachten te geven, zodat ouders hun baby en zichzelf beter begrijpen en daardoor beter kunnen inspelen op de behoeftes van hun baby én zichzelf.

Heb jij een passie voor ouders die een kindje verwachten en/of baby’s en wil jij graag deze workshops voor (aanstaande) ouders verzorgen, dan ben je van harte welkom bij deze train de trainer. Ter voorbereiding volg je de (online) training van SOS kinderen en emoties, zodat de visie en uitgangspunten van SOS voor jou helemaal helder zijn. Daarna volg je de train de trainer waarin je het programma toegelicht krijgt en zelf de workshop gaat ervaren, zodat je daarna in staat bent om zelf deze waardevolle workshops te verzorgen.

Tevens ontvang je een uitgewerkt programma om een themabijeenkomst of informatieavond te verzorgen. Een waardevolle tool om laagdrempelig veel ouders te bereiken.

Na afloop word je als SOS aanbieder op deze website vermeld.

Klik op onderstaande afbeelding voor een filmpje waar trainer Ankie je vertelt over deze train de trainer.

Wat biedt deze train de trainer jou?
 • Een waardevolle en inspirerende tool om (aanstaande) ouders bewust te maken en concrete handvatten te geven in het omgaan met de eigen emoties en de emoties van hun baby zowel voor, tijdens als na de bevalling.
 • Een programma voor een workshop voor ouders die een kindje verwachten, een programma voor een workshop voor ouders met een baby (0-14 maanden) en een programma voor een themabijeenkomst.
 • Een tool om jezelf te profileren bij diverse instanties, zoals verloskundigenpraktijken, GGD, centra voor jeugd & gezin, enz.
 • Een tool om een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders, waarna ze vanuit dit vertrouwen eerder een beroep op je zullen doen voor individuele coaching/begeleiding of andere diensten.

In dit filmpje vertelt trainer Ankie je alles over deze train de trainer.

VOOR WIE IS DEZE TRAIN DE TRAINER GESCHIKT?

Voor professionals die reeds enige ervaring hebben met de doelgroep zwangeren en/of baby’s en zich comfortabel voelen om met groepen te werken. Deze training is geschikt wanneer je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

PROGRAMMA

De train de trainer bestaat uit één dag van 7 uur. In deze training wordt het complete programma met jou doorgelopen en ervaar je zelf de diverse oefeningen en opdrachten. Door deze workshop zelf te ervaren en met elkaar inspiratie uit te wisselen, ben je na afloop in staat om deze workshop zelf als professional te gaan geven. Deze workshop is een perfecte aanvulling op jouw diensten in het begeleiden/coachen van aanstaande ouders en ouders met kinderen in de leeftijd van 0-1 jaar.

TRAIN DE TRAINER IS INCLUSIEF
 • Cursusmap met compleet uitgewerkt programma voor een 3-delige workshop SOS kinderen en emoties voor aanstaande ouders en SOS baby’s en emoties en een programma voor een themabijeenkomst van 1 á 2 uur, inclusief reader met uitgebreide achtergrondinformatie en hand-out voor je deelnemers.
 • Het lekker-in-je-vel spel á 12,95 euro (wanneer je geen andere train de trainer hebt gevolgd).
 • Diverse pr-materialen zoals logo, flyer en poster van SOS. Zo kun je direct starten met de werving voor deelnemers aan jouw workshop.
 • Alle benodigde werkmaterialen voor de workshop. Je kunt dus echt direct van start.
 • Vermelding op deze website als aanbieder van deze workshops.
 • Certificaat.
 • 1e Jaar gratis lidmaatschap á 95 euro.
 • Toegang tot besloten Facebook-groep met 24/7 ondersteuning voor al jouw vragen en netwerkcontacten met jouw collega’s.
INVESTERING

397,- euro.

Na het 1e jaar betaal je 95,- euro per jaar licentiekosten voor het gebruik van de methodiek. Dit is inclusief gratis alle nieuwe updates, 24/7 ondersteuning, vermelding op de website en korting op de inspiratiedagen.

PAKKETKORTING

Wanneer jij je aanmeldt voor de training van SOS kinderen en emoties én de train de trainer samen, dan is jouw investering 797 euro i.p.v. van 944 euro.

DATA 2024

2024

Data worden nog bekend gemaakt. Mail ons als je op de wachtlijst geplaatst wilt worden.

TRAIN DE TRAINER SOS HOOGGEVOELIGE KINDEREN EN EMOTIES

WORKSHOPS VOOR OUDERS VAN HOOGGEVOELIGE KINDEREN

Deze train de trainer kun je volgen ná de (basis)training. We vinden het namelijk van belang dat je eerst de informatie en visie van SOS kinderen en emoties tot je neemt en verwerkt, voordat je workshops voor ouders gaat verzorgen.

Omdat het brein van een hoogsensitief persoon anders werkt wat inmiddels wetenschappelijk is aangetoond, werken ook emoties anders. En dus ook bij hoogsensitieve kinderen. Ouders merken vaak dat ‘standaard’ adviezen niet werken voor hun kind en zijn daardoor erg zoekende naar wat wel helpt. Met deze workshop ben jij deze ouders tot steun. Je geeft heldere en duidelijke  informatie over wat hoogsensitiviteit inhoudt én je legt daarbij uit hoe dit doorwerkt bij emoties. Je biedt ouders praktische tips die ze meteen toe kunnen passen.

Heb jij een passie voor hoogsensitiviteit en het begeleiden van ouders/gezinnen en wil jij graag deze workshop verzorgen, dan ben je van harte welkom bij deze train de trainer. Ter voorbereiding volg je de (online) training van SOS kinderen en emoties, zodat de visie en uitgangspunten van SOS voor jou helemaal helder zijn. Daarna volg je de train de trainer waarin je het programma toegelicht krijgt en zelf de workshop gaat ervaren, zodat je daarna in staat bent om zelf deze waardevolle workshop te verzorgen.

Na afloop word je als SOS aanbieder op deze website vermeld.

WAT BIEDT DEZE TRAIN DE TRAINER JOU?
 • Een waardevolle en inspirerende tool om ouders van hoogsensitieve kinderen bewust te maken en concrete handvatten te geven in het omgaan met de emoties van hun kind.
 • Een uitgewerkt programma voor een 4-delige workshop, d.w.z. 4 bijeenkomsten van 2,5 uur.
 • Een tool om een vertrouwensrelatie op te bouwen met ouders, waarna ze vanuit dit vertrouwen eerder een beroep op je zullen doen voor individuele coaching/begeleiding of andere diensten.
VOOR WIE IS DEZE TRAIN DE TRAINER GESCHIKT?

Voor professionals die feeling hebben met het onderwerp hoogsensitiviteit en die daarbij zelf workshops en themabijeenkomsten voor ouders willen verzorgen. Deze training is geschikt wanneer je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

PROGRAMMA

De train de trainer dag bestaat uit één dag van 7 uur. In deze training wordt het complete programma met jou doorgelopen en ervaar je zelf de diverse oefeningen en opdrachten. Door deze workshop zelf te ervaren en met elkaar inspiratie uit te wisselen, ben je na afloop in staat om deze workshop zelf als professional te gaan geven. Deze workshop is een perfecte aanvulling op jouw diensten in het begeleiden/coachen van ouders van hoogsensitieve kinderen.

TRAIN DE TRAINER IS INCLUSIEF
 • Cursusmap met compleet uitgewerkt programma voor een 4-delige workshop ‘SOS hooggevoelige kinderen en emoties, inclusief reader met achtergrondinformatie en hand-out voor je deelnemers.
 • Het lekker-in-je-vel spel á 12,95 euro (wanneer je geen andere train de trainer hebt gevolgd).
 • Diverse pr-materialen zoals logo, flyer en poster van SOS. Zo kun je direct starten met de werving voor deelnemers aan jouw workshop.
 • Alle benodigde werkmaterialen voor de workshop. Je kunt dus echt direct van start.
 • Vermelding op deze website als aanbieder van deze workshops.
 • Certificaat.
 • 1e Jaar gratis lidmaatschap á 95 euro.
 • Toegang tot besloten Facebook-groep met 24/7 ondersteuning voor al jouw vragen en netwerkcontacten met jouw collega’s.
INVESTERING

397,- euro.

Na het 1e jaar betaal je 95,- euro per jaar licentiekosten voor het gebruik van de methodiek. Dit is inclusief gratis alle nieuwe updates, 24/7 ondersteuning, vermelding op de website en korting op de inspiratiedagen.

PAKKETKORTING

Wanneer jij je aanmeldt voor de training van SOS kinderen en emoties én de train de trainer samen, dan is jouw investering 797 euro i.p.v. van 944 euro.

DATA 2023

30 JANUARI

GOIRLE DOOR FANNY MÖHLMANN

4 november

Live online DOOR LEA HENDRIKS