In een klas vol diverse persoonlijkheden is het voor leerkrachten een uitdaging om te weten hoe elke leerling zich voelt. Een simpele, emotionele check-in kan echter een krachtig hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de emotionele staat van je klas. Hoe voer je deze check-in uit en waarom is het zo waardevol?

het opzetten van een emotionele check-in

Plaats een groene stip aan de ene kant van het lokaal en een rode stip aan de andere kant. Geef de groene stip de betekenis ‘ik voel me prima’, terwijl de rode stip staat voor ‘ik voel me op dit moment niet zo fijn’. Begin de dag met alle kinderen bij de groene stip en laat ze voelen of deze plek op dat moment voor hen klopt. Als dit niet het geval is, mogen ze richting de rode stip bewegen totdat ze op een plek staan die overeenkomt met hun huidige gevoel.

de voordelen van een check-in

Deze eenvoudige oefening geeft leerkrachten direct inzicht in de emotionele toestand van hun leerlingen. Het nodigt kinderen uit om te delen wat er in hen omgaat en geeft hen de ruimte om aan te geven wat ze nodig hebben om zich beter te voelen. Leerkrachten kunnen beoordelen welke vragen het beste passen bij de situatie. Zelf het goede voorbeeld geven door ook je eigen plek in te nemen en te delen, creëert een veilige omgeving.

verbinding en kracht

De emotionele check-in bevordert niet alleen het bewustzijn van individuele gevoelens, maar versterkt ook de onderlinge band in de klas. Leerlingen worden zich meer bewust van elkaars welzijn en tonen meer begrip. Zelfs als een kind ervoor kiest niets te delen, draagt het stilstaan bij het eigen gevoel al bij aan erkenning. Dit initieert de boodschap dat alle emoties mogen bestaan en dat het oké is om je niet fijn te voelen.

veilig uiting geven aan emoties

Stil staan, bewust worden van gevoelens en hier op een non-verbale manier uiting aan geven, creëert een veilige omgeving voor het uiten van emoties. Deze eenvoudige maar doeltreffende check-in biedt inzicht, begrip en bevordert een ondersteunende klassencultuur.

conclusie

Een simpele, emotionele check-in aan het begin van de dag geeft leerkrachten waardevol inzicht in de emotionele staat van hun leerlingen. Het bevordert openheid, begrip en verbinding in de klas, en creëert een veilige ruimte waarin emoties mogen bestaan. Ontdek samen met je leerlingen de kracht van deze eenvoudige oefening en geef emoties de ruimte die ze verdienen.

Samen grip op emoties – dé emotietoolbox voor het onderwijs